HANDBOLLEN JOBBAR TYDLIGT KRING FN:S GLOBALA MÅL

Handbollsligan Dam och Handbollsligan Herr har gemensamt kommit överens om att satsa mer och tydligare kring det som är FN:s globala mål.

– Det är viktigt att jobba med de här frågorna. Inte minst uppskattas det av våra samarbetspartner, säger IFK Skövde HK:s klubbchef Johan Gustavsson.
Det är fokus på mål som Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen.

– Det handlar om områden som vi sedan länge jobbat mycket med. Fortsättningsvis blir det ännu mer tydligt, säger marknadsansvarig Marcus Dahl.

Utmaningen är att få fler unga i rörelse. Utöver ordinarie verksamhet handlar det bland annat om Hand the ball, bollekis, sommarhandbollskola, skolbesök och temadagar för nybörjare.
Ett led i att driva på jämställd idrott visar sig genom att handbollen numera har gemensamt varumärke. Att arbeta med minskad ojämlikhet är ett annat område.

– Handbollsskola för nybörjare, parahandboll och fadderverksamhet är exempel vi sysslar med, säger ungdomsansvarige Krister Billström.
Handbollen vill också bidra att göra samhällen mer hållbara. Det kan röra sig om sysselsättningsaktiviteter, utlåning av utrustning och antimobbningsinsatser.

– Kan vi utanför handbollsplanerna bidra till att vi får ett mer hållbart samhälle är det ju en vinst för alla, säger IFK:s klubbchef.

Våra fans betyder allt för oss.

Köp dina biljetter eller ta reda på våra senaste nyheter med bara ett klick!