IFK Skövde Handboll kallar till ett informationsmöte tisdag den 2 maj

IFK Skövde Handboll står inför en stor ekonomisk utmaning med ett prognostiserat minusresultat om ca 3 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022/2023.

Det stod klart för föreningens styrelse och ledning redan under våren 2022 att ekonomiska utmaningar var att vänta, varför föreningen avstod ifrån europacupspel. Under hösten och vintern har situationen förvärrats genom ökad kostnad för Elitverksamheten, främst i form spelar- och tränarlöner, lägre sponsorförsäljning och större publiktapp än beräknat. Till detta har kännbara inflationsrelaterade kostnadsökningar tillkommit. Ytterligare påverkas årets resultat negativt på grund av att nettoresultatet från finalspelet i maj 2022 redovisades i föregående verksamhetsår 2021/2022.

Åtgärder för att återställa föreningens ekonomi och säkra eget kapital och elitlicens har pågått under vintern, samtidigt som byte av klubbchef och rekrytering av ny tränare har skett. De ekonomiska åtgärderna omfattar hela verksamheten avseende kostnadsreducering, säkerställande av intäkter, samt förbättrade budget- och redovisningsrutiner.

Från styrelsens sida är vi mycket måna om att genomföra ett nödvändigt tufft åtgärdsprogram utan att göra avkall på kvaliteten för vår ungdomsverksamhet och vidareutveckling av Skadevi Handbollscup.

Vi bjuder medlemmar och sponsorer till ett informationsmöte i Arena Skövde tisdagen den 2 maj klockan 18:30. Under mötet kommer vi att redogöra mer i detalj för nuläge, åtgärdsplan och målsättningar. Vi hänvisar samtliga frågor gällande detta till informationsmötet den 2 maj.

Styrelsen för IFK Skövde HK tillsammans med Elit 2020

Våra fans betyder allt för oss.

Köp dina biljetter eller ta reda på våra senaste nyheter med bara ett klick!