POSITIVT ÅRSMÖTE FÖR IFK SKÖVDE HK

IFK Skövde HK:s styrelse 24/25, från vänster: Robert Elovson, Peter Andersson, Lennart Richardsson & Adam Samuelsson. Saknas på bilden gör Ingi Jonasson.

IFK Skövde HK genomförde under onsdagskvällen sitt ordinarie  årsmöte  på Blå Torget i Arena Skövde, deltog gjorde drygt 40 medlemmar. Representanter för media var inbjudna och på plats för att bevaka och rapportera från mötet.  Kjell Albansson (tidigare klubbchef) valdes till årsmötesordförande och ledde mötet i vanlig ordning med fast hand.

Styrelsen kunde glädjande nog presentera att förra årets brakförlust på 3,4 milj kr nu var vänt  till en vinst  för året på 727 tkr och ett eget positivt kapital på 169 tkr.
Revisorerna redovisade en ren revisionsberättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret, vilket mötet enhälligt beviljade.
Ordföranden Ola Larsson tackade för sig efter tre år på posten och till ny ordförande valdes Lennart Richardsson. Det var inte bara Ola som tackade för sig utan även Marcus Litborn hade avböjt omval. Till nya medlemmar i styrelsen valdes tidigare elitspelaren och den nu blåvite legendaren Adam Samuelsson, samt Peter Andersson som under året varit medlem i Sport Ungdom. Omval skedde av Ingi Jonasson och Robert Elovsson. 

IFK Skövde HK tar nu fortsatt nya tag och tittar framåt med sikt på att föreningen skall bli en av Sveriges främsta handbollsföreningar.
En budget med ett överskott på ca 200 tkr presenterades inför 24/25.
Styrelsen hoppas givetvis att det stora intresset runt Skadevi Handbollscup kvarstår  och konstaterar att en bra säsong för elitlaget hjälpte till att dra folk till Arena Skövde och matchevenemangen. Årets publiksnitt höjdes med 23%, där tredjeplatsen i Handbollsligan var en fantastisk prestation och en bidragande orsak till ökningen. Vidare kunde det konstateras att ungdomssektion fortsätter att växa och den består nu av hela 521 spelare och 108 ledare.

Styrelsen i sin helhet

Ordf Lennart Richardsson (nyval 1 år)
Ledamöter samtliga på två år Robert Elovson, Peter Andersson och Adam Samuelsson
Ledamot på ett år Ingi Jonasson
Till revisorsfirma valdes PWC och till lekmannarevisorer valdes Nils-Ove Andersson och Jonas Rosman
Till valberedning omvaldes Hans Johansson, Joakim Wendt och Björn Furhoff

Text & Foto: IFK Skövde HK

Våra fans betyder allt för oss.

Köp dina biljetter eller ta reda på våra senaste nyheter med bara ett klick!