Negativt år ekonomiskt för IFK Skövde Handboll

Under onsdagskvällen höll IFK Skövde sitt årsmöte, ca 60 st personer deltog på mötet varav 45 st var röstberättigade. Media var också på plats för att kunna rapportera.  Kjell Albansson valdes till årsmötesordförande och ledde mötet med en fast hand,

Efter säsongen 21/22 med en rekordhög omsättning och ett eget kapital på 2,5 miljoner så kan IFK Skövde Handboll konstatera att det egna kapitalet är borta och numera är negativt. Under årsmötet framgick det att klubben under säsongen 22/23 gör ett minusresultat på 3 372 311 kr och att det negativa egna kapitalet är -797 712 kr. Revisorerna redovisade en ren revisionsberättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret vilket mötet enhälligt beviljade.

IFK Skövde tar nu nya tag och skall vända den negativa trenden för att så snart som möjligt återigen kunna ha ett positivt eget kapital. Detta kommer kräva kostnadsmedvetenhet bland samtliga i föreningen. En budget med ett litet överskott presenterades av klubbchefen.

Ordförande Ola Larsson hoppades att det stora intresset runt Skadevi Handbollscup håller i sig och att den tänkta utökningen av cupen blir bra, samt att elitlagets säsong leder till slutspel under de nya tränarna Kristian Svensson och Robert Arrhenius ledning.

Ändrade avgifter

Beslut om förändrade medlemsavgifter fattades av årsmötet redan 22/23 men dessa klubbades nu igenom. Det kommer från verksamhetsåret 23-24 endast att finnas två olika kostnadstabeller. Ledare/funktionärer och stödmedlemmar betalar en medlemsavgift på 300 kr per år. För aktiva spelare, från bollek till elitlag är avgiften 600 kr per år.

Inga nya i styrelsen

Efter valen ser den nya styrelsen ut så här: Ordförande Ola Larsson (omval 1 år), Lennart Richardsson (omval 2 år). Kvarstående i styrelsen ett år är Ingi Jonasson, Robert Elovson och Marcus Litborn.
Till revisorsfirma valdes PWC och till lekmannarevisorer valdes Nils-Ove Andersson och Jonas Rosman.
Till valberedning omvaldes Hans Johansson, Joakim Wendt och Björn Furhoff.

Tack till avgående styrelseledamöter

Två styrelseledamöter, Åsa Carlberg och Simon Strandell, lämnade styrelsen efter flera års förtjänstfulla insatser. Simon som var närvarande under mötet avtackades innan mötet avslutades.

Text: IFK Skövde HK
Foto: IFK Skövde HK

Våra fans betyder allt för oss.

Köp dina biljetter eller ta reda på våra senaste nyheter med bara ett klick!